Desiderata Kitchen

Plates, napkins, forks

Regular price $0.75

Clear heavy duty plastic, white napkins